Otoritesiz Rekolte!

A. Dursun YILMAZ
A. Dursun YILMAZ

27 Temmuz 2021 tarihinde bu köşede bir rekolte haberi üzerine eleştiri yapmıştım. İhracatçılar Birliğinin 818 bin tonluk fındık rekoltesi demecinin ciddiyetten uzak olduğunu vurgulamıştım.
Bu makaleden sonra bir gün sonra ihracatçıların isteği üzerine yeniden rekolte belirleneceğini öğrendik. İki gün sonra ise Giresun Ziraat Odası Başkanının “Tahmini Fındık Rekoltesi Sayımının Yenilenmesini Değerlendirdi. 10 Kere de Sayılsa Sonuç Değişmez” söylemini okuduk. Öncelikle “Tahmini Rekolte” olmaz. Rekolte, zaten “tahmini”dir. Rekolte deyince, bir öngörüden söz ediyoruz demektir. Ancak, bu öngörü bilime, dolayısıyla gözlem, sayım ve metodolojiye dayalıdır. Rekolte kavramı, bir tahmini içerdiğinden “tahmini rekolte” açıklaması tümüyle yanlıştır. Doğrusu “rekolte” belirlenmesidir. Bu teknik düzeltmeyi yaptıktan sonra konunun esasına gelelim.
Birkaç gün önce bahçeyi gezdim. Halk diliyle “yanma” tabir edilen bir dökülme olduğunu gördüm. Susuzluğa ve ısı yüksekliği nedeniyle fındıkta yanma var. Yani, kamu otoritesinin belirlediği 645 bin ton rekolteye ulaşılmasının zor olduğunu düşünmekteyim. Bu düşüncemi ve gözlemimi aktardıktan sonra yeniden belirlenecek rekolte konusuna ve 10 kez yapılmasına değinelim.
***
Önceki makalede, yabancıların bizim yaptığımız rekolte belirlenmesine ihtiyacının olmadığını açıklamıştım. Uydu ve bilgisayar teknolojisi nedeniyle anlık tespitler yapıldığını biliyoruz. Bilmeyenlerin ihracatçılar olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yeniden belirlemenin de 10 kez yapılmasının da yabancılar açısından bir yararı yoktur. O zaman bize ne yararı olabilir sorusunu sorarak yanıtlayalım.
Rekolte, yeniden belirlenecek haberi, 28 Temmuz 2021 de yayımlandığına göre yaklaşık 10 gün sonra fındık toplanmaya başlayacağı için üreticiye hiçbir katkısı olamayacaktır. Kaldı ki, bugün itibariyle bir alım fiyatı ve alıcı kurum saptanmamıştır. Dolayısıyla üretici, belirsizlik içinde fındık toplamaya başlayacaktır. Yani, iş işten geçmiştir. Önceki makalede belirttiğim gibi bir çok kurumun temsilcisinden oluşan heyetin yaptığı rekolte çalışması-nın sorumlusu kamu otoritesidir. Kamu otoritesinin belirlediği 645 bin ton rekoltenin ihracatçılar tarafından kabul edilmemesi üzerine yeniden belirlemeye girilmesi otoritesizliğin dışa vurumudur. Böyle bir şey olamaz. Nihayetinde bir öngörü olan rekolte, ister tek başına ister karma olarak uzmanları aracılığıyla belirlenmiş olsun, birisinin isteği üzerine yenilenmesi söz konusu olamaz. Yenilenebileceği düşünülüyorsa Tarım Bakanlığı rekolte belirleme işinden vazgeçerek ihracata başlasın! İhracatçılar Birliği de ihracat üzerinde düşünmekten vazgeçerek rekolte işine ağırlık versin! Bu yenileme işinden vazgeçin! Bu işin ciddiyetsizlik olduğunu fark edin!
***
Üreticiye soran yok ama kendilerine “paydaş” diyenlerin ahkâmından geçilmiyor! İhracatçılar Birliğinin yenilenme talebine 10 kere de sayılsa sonuç değişmez demek, üreticinin yanında olmak değildir. Uzmanlar heyeti tarafından yapıldığı açıklanarak bu talebin reddedilmesi istenmelidir. Restleşme adına 10 kere de yapılsa sonuç değişmez demek, ihracatçının tuzağına düşmektir. Bunun yerine ihracatçının son 10 yılda rekolte ile ilgili söyledikleriyle kendilerinin söylediklerini ve kamu otoritesinin belirlediği rekolte karşılaştırılarak yenilenme talebinin reddi dile getirilmelidir. Yenilenme talebi, fiyatın ve alıcısının belirlenmesi sürecinin uzatıl-ması demektir. Alıcının geç belirlenmesi ve piyasaya geç girilmesi demektir. Alıcının piyasaya geç girmesi, üreticinin malını zorunlu olarak düşük fiyatla elinden çıkarması demektir. Üreticinin değil 35 lira, 30 liraya bile ürününü satamayacağı demektir.
***
Kamu otoritesi, gerçekten otorite ise rekolte belirleme işini yenilememelidir. Yalnızca metodolojisini kamuoyuna açıklayarak, yaptığı belirleme işinin güvenilir olduğunu ifade etmelidir. Doğal olarak, 2021 yılı ürünü için böyle açıklama yapılmasının da hiçbir faydası olamayacaktır. 2022 ürünü için belirleme çalışmalarına başlamadan önce metodolojiyi açıklayarak, herkesin bilgisine sunmalıdır. Yönteme bir itiraz varsa sayımdan önce yapılmasına izin verilmelidir. Sonradan ben 818 bin ton belirledim, küstahlığına son verilmelidir.

- Yeşilgiresun Gazetesi, A. Dursun YILMAZ tarafından kaleme alındı
https://www.yesilgiresun.com.tr/makale/7546487/a-dursun-yilmaz/otoritesiz-rekolte