AHMET KAÇAR'IN ARDINDAN (9)

Hayrettin Günay
Hayrettin Günay

Ahmet Kaçar'ın ilk şiirlerinden "Meçhul İklim"de; koşuk birimi ikilik, uyak düzeni "düz uyak (mesnevi) şiirin biçimsel yapısını oluşturuyor. İleride yazacağı şiirlerin de ipuçlarıdır bunlar. Kaçar şiirinin çoğu "halk şiirinden" gelen dörtlüğe, kimileri de "Meçhul İklim"le başlayan ikiliğe yaslanacaktır. 1930 sonrasında gelişen özgür koşuklu örnekler bu ikisine göre sayıca azdır.

Ahmet Kaçar ilk şiirlerinden başlayarak şiirimizdeki biçimsel eğilimleri görmüş, özüm­semiş;kendi şiirini oluştururken "şiirin duygusuna, imgesine, söylem derinliğine" hangi biçim yakışıyorsa onu kullanmıştır. Onun hiçbir şiirinin "gelişigüzel" oluştuğunu düşünmüyorum. Dize, dizeler, şiir üstüne çok çalışmış; "yazma, bozma, atma, silme, karalama, üstünü çizme, bekletme..." gibi dirençli, düşünsel işçilikten sonra aradığı şiire ulaşmıştır. Ahmet Kaçar üstüne yazı yazanların, söz söyleyenlerin çoğu "gerçek ozanlardaki bu çalışma özenini" bilmezler, düşünemezler... Meçhul İklim, örneğinde olduğu gibi "0 Diyar", "Akşam", "İlk Yolculuğun Akşamı" "Bilinmeyen Yaprak Dökümü", Hudutsuz Ülke", "Kalır" gibi şiirler Yahya Kemal izleri taşır. Genç Kaçar'ın bu ilk şiirlerde Yahya Kemal Beyatlı'dan etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu et­kilenme "kesinlikle" bir öykünme değildir.Bu şiirlerde de ileride yazacağı şiirlere evrilecek Ahmet Kaçar" biçemi görülüyor. Bu tür şiirler Ahmet Kaçar'ın çok sevdiği "dörtlüklerin" de başlangıç araştırılması sayılabilir. Duygusal,düşünsel olarak yazacağı bu tür dörtlüklerini Görele Kaymakamı Aykut Pekmez'in "Kaymakamlık Yayını" olarak çıkardığı YILLAR'da RUBAİ başlığı altında toplamıştım... Kaçar'ın ilk dönen şiirlerinde Faruk Nafiz Çamlıbel'i anımsatan örnekler de vardır. Beş Hececiler, Cumhuriyet Dönemi'ndeki hececiler bir ara Anadolu'ya özgü Ayşe, Fatma, Ali... başlıklı "koşma" biçimli şiirler yazmışlardı. Bunların içinde çok düzeyli olan­lar da vardı. Ahmet Kaçar'ın Ayşe'si de bunlardandır: Gördün mü seninle dargın resimler Suçunu yüzüne vurmadı Ayşe Çok yalan söyledi bana resimler Seneler sözünde durmadı Ayşe Alevler bıraktı açtığı yerde Kınalı çiçekler avizelerde Muson yağmurları alizelerde Alnıma bir damla vurmadı Ayşe Hep baharda yağdı karlar düşüne Beyaz bir uykuda son gülüşüne Gece gün tam şafak görünüşüne Sarılmış göründü sarmadı Ayşe Varılmaz viran bir yerdi ötesi Yol kesen dağların sisli tepesi Yıllara bölünmüş suların sesi Aktığı çaylara varmadı Ayşe Bunalmış sıcaktan bağdaki kuyu Susamış topraklar içtikçe suyu Bulunca aldanmış sırlar doğruyu Sakladı hırsızı vermedi Ayşe Şiiri öncelikle biçimsel yapı olarak düşünenler Ahmet Kaçar şiirinin eski, kendini yenileyememiş şiir olduğunu savlarlar. Bu sakat görüşün nedeni "şiirin ne tür sanat ol­duğunun" bilinmeyişidir. Biçim olarak yüzlerce yıldır yinelenen dizelerden oluşan Ayşe, özenle incelendiğinde onlarca "yeni buluş, imge" barındırıyor. Ahmet Kaçar'ın şiirlerinin başat özelliği budur: Yazdıkları biçim olarak; Koşma, destan, semai, rubai, gazel, özgür koşuk... olsa da onda okuyucunun içini titreten ilginç, yeni, beklenmedik imgeler vardır. Ahmet Kaçar'ı değerlendir­mek için "Ahmet Kaçar denli kitap, gazete, dergi okumak; Ahmet Kaçar denli şiirle iç içe olmak, Ahmet Kaçar denli yetenekli, şiir çalışkanı olmak" gerekir. Makaleyi Paylaş

- Yeşilgiresun Gazetesi, Hayrettin Günay tarafından kaleme alındı
https://www.yesilgiresun.com.tr/makale/4969471/hayrettin-gunay/ahmet-kacarin-ardindan-9