Hilal Spor Kulübü'nden Haberler (1925 – 1926)

Hilal Spor Kulübü'nden Haberler (1925 – 1926)

1900 yılında Giresun'da doğan Şükrü Turgut Bey (Sarıbayraktaroğlu) İptidai, Rüştiye ve İdadi öğrenimini Giresun'da gördü. On yıl öğretmen olarak çalıştı. Türk Ocağı'nda, Muallimler Birliği'nde, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda, İlk Tedrisat Meclisi'nde ve birçok spor kulüplerinde uzun yıllar hizmet verdi. “İl Genel Meclisi Üyeliği” ve “Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı” görevlerinde bulundu. (1)
1918'li yıllardan sonra Giresun'un yerel gazete ve dergilerinde yazıları yayınlandı. 1940'lı yıllarda Aksu Dergisi'ne Giresun Spor Tarihi'ne kaynak oluşturacak nitelikte makaleler hazırladı. Bu makalelerinden birinde Hilal Spor Kulübü ile ilgili şu bilgileri veriyordu:
“Giresun'da kurulan dördüncü kulüp Hilal Spor Kulübü'dür. 13 Haziran 1341 (26 Haziran 1925) tarihinde Moravioğlu Sabri Bey (Sabri Seyhun – Hacıhüseyin Camii İmamı) ve Gümüşreisoğlu Bekir Bey (İnhisar memuru) tarafından tesis edilmiştir. Hacıhüseyin Mahallesi'nde deniz kenarında mütevazi bir binada faaliyetlerini sürdürmüştür. Renkleri Sarı-Kırmızı olarak belirlenmiştir. Kuruluşunda 54 olan üye sayısı birkaç yıl içinde 565 kişiye ulaşmıştır. Kulüp binası ise Sokakbaşı semtine taşınmıştır.


İlk iki yıl başkanlık görevini sürdüren ve önemli işler başaran Sabri Bey'den sonra kulübün ikinci başkanı olarak Beyazıtoğlu Bekir Talat Bey seçilmiş ve dört yıl görev yapmıştır. Daha sonraki yıllarda ise Cemalefendizade Alaaddin Bey, Çimşitzade Nuri Ahmet Bey, Habazoğlu İbrahim Celali Bey, Emin Sadıkoğlu, Dr. Ali Naci Duyduk, ikinci kez Nuri Ahmet Çimşit, Bekir Gümüş, Hüseyin Naci Laçin, Muzaffer Aykutalp ve 1940'lı yıllarda Bilal Peker seçilmiştir.
Kulübün spor işlerinden sorumlu ilk başkaptan Murat Ali Altan'dır. Halit Yazıcıoğlu, Osman Pamir, Mehmet Rıza Kuğuoğlu, Sabri Çimşit, Kazım Söken, Naci Laçin, Bahaettin Kıroğlu gibi isimler spor işlerinde çalışmış ve başkaptanlık yapmış diğer kişilerdir.
Hilal Spor Giresun'da düzenlenen bütün faaliyetlere katılmış ve her zaman hazırda bir futbol takımı bulundurmuş olmasına rağmen, antrenman eksikliği ve oyuncuların formsuz olması nedeni ile genelde sahadan yenik ayrılmıştır. Ordu Spor Yıldızı, Trabzon Necmiat-i ve Samsun İdman Yurdu ile maçları olmuştur.
Futbol 'da olmasa da; Giresun'da deniz sporları alanında çığır açan takım Hilal Spor Kulübü'dür. Küçük kürekli teknelerle Ordu ve Rize'ye geziler düzenleyecek kadar güçlü ve gözü pek gençleri bünyesinde barındırmıştır. Hacıhüseyin Mahallesi ve Sokakbaşı'nın, Karadeniz'in köpüklü sularında büyümüş gençlerinin bu başarıda büyük payı vardır. Bu dallarda alınmış on kadar kupası bulunmaktadır.
Hilal Spor Kulübü'nün başarılı olduğu bir diğer alan ise kültür ve sanat faaliyetleridir. Özellikle 1927 yılında Sabri Moravi, Hüsamettin Furtunoğlu, Ali Saim Bozbağ, İbrahim Süleyman Alemdaroğlu tarafından oluşturulan kulüp kütüphanesi mutlaka değinilmesi gereken konulardan biridir. Özverili çalışmalarla 1750'nin üzerine çıkan kitap sayısı ile kulüp Hürrem Karamustafaoğlu'nu kütüphane memuru olarak görevlendirmiştir. Halka açık olan kütüphane büyük ilgi görmüştür. Onbir yıl sonra 1938'de Emin Sadıkoğlu başkanlığında toplanan İdare Heyeti kararı ile kütüphane memuru Hürrem Bey'e başarılı çalışmalarından ötürü altın bir saat hediye edilmiştir.


Kulübün bir başka kolu olarak 1929 yılında Nuri Ahmet Çimşit, Ali Arif Larçın ve Dr. Feridin beyler temsiller düzenlerken, aynı yıl Sabri Çimşit tarafından oluşturulan Hilal Caz Orkestrası da gençleri müziğe yöneltmiştir. Hilal Caz Orkestrası bayramlarda ve toplantılarda aranan bir orkestra haline gelmiştir.“ (2)
Hilal Spor Kulübü'nun Kuruluş Nizamnamesi'ndeki bazı maddeler ise şöyledir:
Madde 1 – Giresun Hilal Spor Kulübü nam ile 13 Haziran 1341 tarihinde bir kulüp açılmıştır.
Madde 2 – Hilal Spor Kulübü'nün maksadı Türk gençliğinin bedenen, fikren, ruhen mükemmeliyetini temin etmektir. Siyasetle katiyen iştigal etmez.
Madde 5 – Hilal Spor Kulübü'nün renklerinin Sarı-Kırmızı'dır. (3)
1926 yılında Yeşilgiresun Gazetesi ve Giresun Vilayet Gazetesi olarak yayımlanan Yeni Giresun gazeteleri haftalık olarak yayınlanıyordu. Dergi olarak kültür, sanat ve spor haberleri veren tek yayınımız İzler Dergisi idi. 1924-1927 yılları arasında 27 sayı yayınlanan bu dergi dönemin spor faaliyetlerine de büyük ilgi gösteriyor ve hemen her sayısında Giresun'daki kulüplerle ilgili mutlaka bir habere yer veriyordu.
“İzler” dergisinin 01 Mart 1926 tarihli 10 ve 11 inci sayısı birlikte yayınlanmıştır. Bu sayıda Hilal Spor ve Giresun Spor arasında oynanan maçla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Takımların kadroları ve maçın önemli pozisyonları dönemin haber anlayışı ile duru ve samimi bir dille haberleştirilmiştir.
Bu bilgiler; “İzler” dergisinin bütün sayılarını Osmanlıca'dan günümüz Türkçe'sine çevirerek kitaplaştıran Dr. Mustafa Çulfaz'ın İzler isimli kitabın 229 uncu sayfasında şöyle aktarılmaktadır:


“Hilal – Giresunspor Müsabakası
Günlerden beridir sabırsızlıkla beklediğimiz Hilal - Giresun spor kulüpleri takımları lig maçları martın on dokuzuncu cuma günü tayyare hangarında ve fena bir havada yapıldı.
Havanın yağmurlu olması dolayısıyla, maçın tehir edileceği ümit ediliyordu. Spor kulübü kaptanının hummalı faaliyeti tehire taraftar olmadıklarını gösteriyordu. Nitekim de böyle oldu. Tarafeyn kulüpleri şu suretle teşekkül etmişti: Giresunspor Kulübü Osman, Necati gibi iki eski oyuncuya malik ve Hilal ise iyi bir muhacimi olan Tarık'tan mahrumdu…
Şefik Mehmet, Vahdet, Selahattin, Serya, Hamdi Niyazi, Osman, Necati, Osman Talat, Nevzat Agâh, Osman Mehmet, Murat, Hüseyin, Naci Saim, Sadık, İhsan, Nihat, Daver
Hakem Yeşilyalı İdman Ocağı murahhası Salim Süha Bey'in idaresinde alaturka saat dokuzda oyuna başlandı. İlk akın Spor Kulübü muhacimleri tarafından oldu. Giresun Spor Kulübü'nün muhacim hattı muntazam paslarıyla ilerliyorlar ve Hilal kalesine tehlikeli akınlar yapıyorlardı. Fakat orta müdafi Murat ve bek Osman Bey'lerin her zaman gösterdikleri kibar ve güzel müdafaalarıyla Hilal kalesi kurtarılıyor, esasen o gün yataktan hasta olarak sahaya getirilen kaleci Nevzat Bey'in vazifesini teshil ediyorlar ve bu suretle çok sevdikleri kalecilerini yormak istemiyorlardı…
Korkunç akınlar tevai ediyor ve her yaklaşmada çekilen şutları kale içinde görmek isteyen nazarlar maalesef sukut-ı hayale uğruyorlardı. Kaleci Nevzat Bey görülüyor ki hakikaten hasta…
Hayranı olduğumuz hünerlerini bugün gösteremiyor…
Bununla beraber kaleci malum olan çevikliği ile topu forvet hattına iade ediyor ve tekrar hücum başlıyordu. Yirmi dakika olmuştu. Hilal kalesine bir penaltı çaldı. Spor muhacimi Necati Bey bu cezayı güzel çekti. Fakat biraz yüksek çekilen bu ceza, topun direğe şiddetli bir temasından sonra kaleci Nevzat Bey'in elinde görüldü. Bu suretle Hilal takımı büyük bir tehlike daha atlatmış oldu. Oyun kırk dakika spor kulübünün faikiyeti altında cereyan ediyor ve hiçbir netice veremiyordu. Birinci haftaymın itamına üç dakika kala hakem bir korner cezası vermiş ve Osman Bey'in çektiği korner cezası rahatsız olan kaleci Nevzat Bey'in vaziyetini tespit edememesi ve arkada bekleyen Necati Bey'in tesadüfi bir kafa vuruşuyla Hilal aleyhine ilk gol yapılmış oldu…
Bu gol Hilal oyuncularına biraz gayret verdi. Giresunspor kalesine iyi bir akın yapıldı ise de muhacimlerden birinin büyük bir fırsatı kaçırmaları yüzünden bu akından istifade edilememiş ve ilk haftaym bu suretle hitam bulmuştur. İkinci haftaymda Hilal takımı âdeta hiç oynayamıyordu. Bir aralık sahadan, “haf” hattından bir oyuncunun sakatlanıp ayrıldığı görüldü. Bir çeyrek saat sonra hakemin verdiği ceza ile Hilal tarafından bir oyuncu daha çıkarıldı. Bu hesaba nazaran Hilal dokuz kişiye inmişti. Bir de baktık ki kaleci mevkiini Terk etmiş. Kenarlarda kale haricinde dolaşıyor, gelen topları karşılamıyordu. Giresunspor takımı ise bütün gayretiyle güzel oyunlarına devam ediyorlardı. Bu arada söylediğimiz vecihle topu karşılamayan Nevzat Bey'in müsamahasından ve diğer Hilal oyuncularında görülen bir neşesizlikten istifade edilerek peşi peşine dört gol daha yapıldı. Vakit tamam olduğundan hakemin düdüğüyle maç nihayet buldu. Bize kalırsa, o gün bütün oyuncular iyi oynayamadılar. Hele Hilal takımı büsbütün bitkindi. Sebebini öğrenmek istedik. Meğerse hepsi oruçlu imişler…”(4)

Kaynaklar
(1) Ö. Erden Menteşeoğlu, Giresun Spor Tarihi, Yayımlanmamış eser.
(2) Şükrü Turgut, Aksu Dergisi, Eylül 1940, sayı: 24-8, sayfa: 22,23,24, cilt II, Giresun
(3) Hilal Spor Kulübü Kuruluş Nizamnamesi
(4) İzler, Mustafa Çulfaz, Monogram Reklam Çözümleri, İstanbul, Mart 2020, s. 229
(5) Görseller Hüseyin Gazi Menteşeoğlu Arşivi.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hüseyin Gazi Menteşeoğlu --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeşilgiresun Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeşilgiresun Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Yeşilgiresun Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeşilgiresun Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Anket Önümüzdeki Yıl Fındık Fiyatı Ne Kadar Olmalı?