Özel İdare'de 2016 Yılında Neler Olmuş?

Milletvekillerinin açıklamalarından itibaren altı makalede Giresun İl Özel İdaresi ile ilgili konuları yazıyorum. Yazdığımın dayanağı Sayıştay raporlarıdır. 2016 yılının raporunu incelemeye devam ediyorum.
***
Raporda altı bulguya yer verilmiş ve bu altı bulgu dışında mali rapor, tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerdiği açıklamasıyla olumlu görüş ile sonuçlanmıştır. Mali tablolarda taşınmazlarla ilgili hesapların doğru bilgi sunmadığı; 2015 yılında olduğu gibi taşınmazlar için amortisman ayrılmadığı; 7 ayrı kişi, kurum ve firmadan 2015 ve 2016 yılına ait 1.126.493,- TL. tutarında tahsili sağlanamayan alacakların takibinin yapılmadığı; ceza, devlet payı niteliğinde tahsil edilemeyen 5.471.689,- TL. alacağın takibi yapılmadığı ve muhasebeleştiril-mediği; yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenmekte olan yatırımların ilgili hesaplara aktarılmadığı; vadesi geçmiş ve taksitlendirilmiş borçların ilgili hesaplarda takip edilmediği; diğer kamu idarelerine tahsis edilen taşınmazlarla ilgili muhasebe kaydının yapılmadığı tespitine yer verilmiştir. Ayrıca, tahsisli ödeneklerin başka amaçla kullanıldığı; ödenek üstü harcama yapıldığı; temsil ve benzeri giderleri tertibinden kredi kartı ile harcama yapıldığı, İdarenin savunmasından bu kredi kartının Valinin kullanımına sunulduğu; iş makinesi kiralamasına ilişkin hizmet alımlarında ihtiyaç bildiriminin hazırlanmadığı, iş makinesi kiralama gideri olarak 11.637.891,- TL. ödendiği; kıdem tazminatı karşılık hesaplarının gerçek durumu yansıtmadığı; gider tahakkuk hesabına yapılan kayıtların hatalı olduğu, giderleri az gösterici bir etki yarattığı; kiraya verilen taşınmazlar ile kiralarının ilgili hesaplarda takip edilmediği; dönem sonu kâr ve zarar hesaplarının kesin hesap cetvelinde birleştirilerek gösterilmesi gerekirken ayrı ayrı yer aldığı; 2016 yılı yevmiye defterinde kayıtların tarihe uygun olarak yapılmadığı, boş yevmiye maddelerinin bulunduğu tespitlerine yer verilmiştir.
2016 yılı raporunun içindeki ve ekindeki tablolar incelendiğinde şunlar görülmüştür:
2016 yılında 198.524.399,- TL'lık gelire karşılık 169.186.357,- TL. gider vardır. Kesin hesaba göre bankalarda 4.469.206,- TL. bulunurken, kısa vadeli banka kredileri 1.020.144,- TL., uzun vadeli banka kredilerinin ise 17.995.750,- TL. olduğu görülmüştür. Banka mevduatı sürekli azalırken banka borcu bir önceki yıla göre çok az azalmıştır. Binalar Hesabındaki yüklü miktardaki azalmayı göz ardı edersek, banka kredisindeki azalışı olumlu olduğunu söylemek mümkündür! Yapılmakta olan Yatırımlar hesabı 16.341.447,- TL. artarak 101.305.275,- TL. bakiye ile 2017 yılına devir edilmiştir.
Raporda ve eklerinde 2013 yılında stoklar, tesisler, taşıtlar ve demirbaşlar hesabının, ana mizana göre icmal cetvelinde gösterdiği çok büyük farklılığın izahına ilişkin en küçük bir ayrıntı, yine görülememiştir.
2016 yılı faaliyet sonuçları tablosunun ve kesin hesabın ayrıntılarına yer verilmediği için yeterli bir değerlendirme imkânı ortadan kaldırılmıştır. Yani, rapor şeffaflıktan uzaklaşarak günü kurtarmaya çalışmıştır. 2016 yılında 2.125.044,- TL. faiz gideri yapılmıştır. Transferler Hesabının da ayrıntılarına yer verilmemiştir. Transfer harcaması 2016 yılında 11.554.848,- TL. olmuştur. Bir önceki yıla göre yarıdan fazla azalmıştır. Raporun içinde 2016 yılında 72.435.095,- TL. sermaye gideri yapıldığı yer alırken ekindeki faaliyet sonuç tablosunda 2.876.062,- TL. görülmektedir. Rapor bu yönleri ile tutarsızdır. Transfer ile giderler meslek mensubu herkesin anlayabileceği ve aynı kanıya varabileceği açıklıkta olması zorunludur. Ancak, işlemlere ilişkin bir açıklama görülememiştir. Kamuoyuna da yansıdığı üzere kredi kartı kullanımına ilişkin hesaplar dikkati çekicidir. Kredi kartı ile ilgili alacak hesabı, 2013 yılında 134.487,- TL., 2014 yılında 13.994,- TL. ve 2015 yılında 6.631,- TL. ve 2016 yılında 2.212,- TL. bakiye ile bir sonraki yıla devir etmiştir.
Milletvekilleri, İdareyi kötü yönetildiğini kamuoyuna açıkladıklarına göre bir bildikleri vardır! Sabri Öztürk, özellikle 2013-2018 arasında İdarenin kötü yönetildiğini dile getirdiği dikkate alınarak soralım:
2016 yılında kredi borcu için 2.125.044,- TL. faiz ödenmesinin nedeni nedir? Kredi kartı ile hesapların yıl içi hareketleri nedir ve borçlusu kimdir? 2016 yılında ne kadar kredi alınmıştır?
2016 yılı sonu itibariyle bugünkü hizmet binasının kaçta kaçı tamamlanmıştır? Yılsonu itibariyle bir tespit raporu var mıdır? 101.305.275,- TL.'lık yapılmakta olan yatırımlar hesabı bakiyesinin bu hizmet binası ile bir ilişkisi var mıdır? 2016 yılının kaynakları nerelere aktarılmıştır? 2013 yılı sonunda bankalarda yaklaşık 82 milyon varken 2016 yılı sonunda 4,5 milyona düşmesinin nedeni nedir?
Giderlerin % 5'sını oluşturan transferler kimlere yapılmıştır? Köylere Hizmet Götürme Birlikleri dışında hangi dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlara transfer yapılmıştır? 2015 yılında transfer gideri %11 iken, bu yıl yarısından daha fazlası kadar azalmıştır. Bu durumda 2015 yılı transferlerinin kimlere ne için, ne kadar verildiği sorusundaki çengel büyümüştür.
Rapordaki tespitler, yıllardan beri muhasebe kayıtlarının güvenilir olmadığını göstermeye yeter. Bu tespitler için her bir meclis üyesinden en tepedeki yöneticiye kadar herkesin açıklama yapması zorunludur.
Yine soruyorum: Kesin hesap ile mizan arasındaki taşınır mallara ilişkin 5.565.081,06 TL.lık noksanlık kabul edilebilir biçimde düzeltilmiş midir? Bu noksanlıklar, 150-İlk Madde ve Malzemeler Hesabı, 253-Tesisler Hesabı, 254-Taşıtlar Hesabı ve 255-Demirbaşlar Hesabı ile ilgili olduğuna göre 2014 yılındaki düzeltmeler nasıl yapılmıştır? 2013 ve izleyen yıllardaki durum nedir?
2016 yılında 134.906.665,-TL. bağış ve yardım alındığına göre bu yardımlar için yardım toplama kanuna göre izin alınmış mıdır? Bu yönden Özel İdare ile Belediyeler eşit uygulamaya tabi değil midir?
Önceki yıllarda da eleştirilen amortisman ve kıdem tazminatı karşılık ayrılmaması işlemlerinin süreklilik arz etmesi de kabul edilemez. Bilindiği halde kasıtlı olarak yerine getirilmediği anlamına gelir. Ayrıca, giderlerin olduğundan küçük gösterilmesine neden olur. Yani, tümüyle yanıltıcı bir kesin hesabın encümen, denetim komisyonu, meclis ve Valinin kabulüne ve onayına sunulduğunu gösterir. Bu yanıltıcı kesin hesabı kabul edip onaylayanlar, ne der?
Yine, kiraya verilen taşınmazlarla ilgili hesap oluşturulmasına yönelik eleştiriler, geçiştirilemez. Çünkü aynı eleştiriler önceki yıllarda da yapıldığında düzeltileceği savunması yapılmıştır. Evet, beyler, ne diyorsunuz?
Raporda yer alan tespitlere göre 61 adet damperli kamyon, 14 adet lastik tekerlekli yükleyici varken bu makine cinsinin de dahil olduğu kiralamalara 11.637.891,- TL. ödenmesinin nedeni nedir? İdarenin envanterinde 5 adet beton mikseri varken 9 ay süreyle 15 adet beton mikseri kiralanmasının nedeni nedir? Kiralanan araçların akaryakıt gideri ile İdarenin araçlarının akaryakıt giderleri miktar olarak nedir? Her birinin tüketimi ne kadardır? Günlük, aylık ve yıllık olarak dökümü nedir? Tüm beton mikserleri ile ne kadar beton taşınmıştır? Her bir araç için günlük, aylık, yıllık olarak dökümü nedir? Her bir aracın, olması gereken ortalama tüketim miktarı nedir? Tüketilen toplam miktara göre her bir araç kaç saat çalışmıştır?
Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri 2014 yılında 13.880.091,- TL. iken 2015 yılında 3.727.846,- TL.sına, 2016 yılında 1.736.235,- TL.sına indirilmesi nasıl başarılmıştır!?
Binalar Hesabının 2015 yılı bakiyesi 131.301.210,- TL. iken 2016 yılında 52.934.873,- TL.ye düşmesinin nedeni nedir? Bu başarının açıklanmasına gerek yok mudur!?
***
2016 yılı hesaplarından çıkardığımız yukarıdaki soruların cevaplarını bekliyoruz. Bu giderler yapılırken meclis başkanı, meclis üyeleri, encümen üyeleri ne yapıyordu? 2016 yılı denetim komisyonu nasıl bir rapor düzenledi? Meclisteki muhalefet partilerinin temsilcileri kesin hesaba aykırı oy verdi mi? Denetim komisyonunun muhalefet partili üyesinin muhalefet şerhi var mı?
Milletvekilleri, İdareyi kötülediğine, yerdiklerine, zem ettiklerine göre bir bildikleri vardır! Bilgilerinin olduğunu düşündüğümüz bu soruların yanıtını alalım. Muhatabı olan meclis başkanı, üyeleri, encümen üyeleri ve denetim komisyonu üyeleri de altına imza atıkları belgelerin sorumluluklarını alarak açıklama yapmalıdır. Tabi ki, meclisin muhalefet partili üyeleri ile denetim komisyonun muhalefet partili üyesi de katkılarına ilişkin açıklama yapma zorunlulukları vardır? Bekliyoruz.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar A. Dursun YILMAZ --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeşilgiresun Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeşilgiresun Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Yeşilgiresun Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeşilgiresun Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Anket Fındığa verilen 22.5 TL Fiyatı Nasıl Buldunuz?