İhale İlanı

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/114048

1-İdarenin

a) Adresi : Güre Yerleşkesi Ahmet Taner Kışlalı Cad. Rektörlük Ek

Bina 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN

b) Telefon ve faks numarası : 4543101000 - 4543101155

c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 75.000 Sm3 ve yaklaşık enerji değeri 800.000 kWh

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG)

Ayrıntılı bilgiye EKAP' ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Üniversitemiz Güre Yerleşkesinde bulunan iki adet yeni

Fakülte binası

c) Teslim tarihi : Yüklenici sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren

31.12.2014 tarihine kadar, peyderpey sıkıştırılmış doğal

gaz (CNG) akışı sağlayarak mal teslimi yapacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Gaziler Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi Rektörlük

Ek Hizmet Binası Merkez Giresun

b) Tarihi ve saati : 29.09.2014 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurulundan alınmış satış ve dağıtım lisans belgesinin aslı ve ya noter tasdikli suretinin verilmesi.

Tesise gaz taşınmasını yüklenici firma kendisi yapacak ise " karayolu taşıma yönetmeliği " ve " Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması yönetmeliği " çerçevesinde uygun görülen yetki belgeleri ihale dosyasında verilecektir. Tesise gaz taşınmasını, yüklenici firma, başka bir firmaya yaptıracak ise iletim işini yapacak iletim firmasının " İletim lisansı " ve taşıma işinin yapılabilmesi için " Karayolu taşıma yönetmeliği " ve " Tehlikeli maddelerin kara yolu ile taşınması yönetmeliği " çerçevesinde uygun görülen yetki belgeleri ihale dosyasında verilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Kurulacak Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) sistemi; Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Yönetmelikleri, EPDK Standartları, NFPA' nın ilgili Standartları ve Botaş Kriterlerine uygun olacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Gaziler Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi Rektörlük Ek Hizmet Binası Merkez Giresun adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Gaziler Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi Rektörlük Ek Hizmet Binası Merkez Giresun adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 Eyl 2014 - 10:48 - Gündem --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeşilgiresun Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeşilgiresun Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Yeşilgiresun Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeşilgiresun Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Anket Giresun Belediyesinin Çalışmalarından Memnun Musunuz?