Yeşilgiresun'un Tarihçesi

Giresun’da ilk Türk matbaası 1908 yılında Muhasebe-i Hususiye’nin (Özel İdare’nin) bünyesinde kuruldu. Aynı yıl, “Gireson Maarifi” adlı ilk yerel gazete yayınlandı. İlk gazetenin yayına girmesiyle Giresun’da yayın hayatı başlamış oldu.

Matbaa, Almanya’dan getirilen büyük bir pedal, bir el makinesi ve bir litoğraf makinesi ile hizmet veriyordu. Matbaanın daha da geliştirilmesi için Birinci Dünya Savaşı’ndan önce büyük bir baskı makinesi sipariş edildi. Bedeli ödenmeyen makine, bir süre Osmanlı Bankası’nın ardiyesinde alıkonuldu. Feridunzade Osman Ağa’nın devreye girmesiyle baskı makinesi “Gireson Matbaası”na nakledildi. Monte işleri tamamlanan makine faaliyete geçirildi. Yeni makineyle güçlendirilen matbaa, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük matbaası haline getirildi. Milli Hükümet’in hemen bütün baskı işleri ve Maliye Vekâleti’nin defterleri, bandrolleri, Posta-telgraf makbuz ve kâğıtları “Gireson Matbaası”nda dizilip basılıyordu.

 “Gedikkaya”, “Işık” ve “Karadeniz” gazeteleri de “Gireson Matbaası”nda dizilip basılıyordu.

Klişe: Işık

1924 yılında ÇİMŞİT’ler “Işık Matbaası”nı kurdular. Matbaanın kurulduğu binanın mülkiyeti Atmacidi DİMİTRİ’ye aitti. Borcundan dolayı bina satışa çıkarılmış. 1909 yılının Eylül ayında, Giresun Belediyesi tarafından satın alınmıştı. 1922 yılında matbaa olarak tapu kayıtlarına geçti. 1927 yılında Hususi Muhasebe’den ihaleyle satın alınan baskı makineleri “Işık Matbaası”na taşındı.

En son baskı makineleriyle donatılan matbaa, hurufat bakımından da çok zengindi. Belediye, Hususi Muhasebe ve Ticaret Odası’nın evrak ve baskı işleri “Işık Matbaası”nda yapılıyordu. Komşu illerden gelen siparişler de kabul ediliyordu.

            Yeşilgiresun Gazetesi 01.06.1925 tarihli ilk sayısıyla yayına girdi. Sahibi, sorumlu müdürü ve başyazarı Nuri Ahmet ÇİMŞİT’tir.

            Yönetildiği ve basıldığı yer “Işık Matbaası”dır. Haftalık gazetedir. 57X82 cm ebatlıdır. Dört sayfa olup her sayfası altı sütunludur. İlk üç yıl Çarşamba günleri yayınlanmıştır.

Yeşilgiresun Gazetesi         (Tarih:1925 - Sayı : 2)

            30.08.1928 günlü gazete eski harflerle basılmışsa da diğerlerinden farklıdır. Gazetenin adı, tarihi ve sayısı ilk kez yeni harfler ve rakamlarla basılmıştır. 07.10.1928 günlü sayısına kadar gazete karma yazı ile, bu sayıdan sonra yayınını tamamen yeni harflerle sürdürmeye başladı. 1928 yılından sonra Perşembe günleri yayınlandı. Aynı yıl Can AKENGİN’in nesirleri de yayına girdi. Genç yetenekleri ortaya çıkarmak ve genç kalemleri yazmaya teşvik etmek için 1929 yılında “Genç Mektepliler” köşesi açıldı. Bu tarihten sonra gazete kırmızı başlıkla çıkmaya başladı.

Yeşilgiresun Gazetesi         (Tarih: 1928 - Sayı : 128)

Cumhuriyetin onuncu yılında gazete on altı sayfa olarak basıldı. 1935 yılından sonra yayın günü cumartesiye alındı.

Yeşilgiresun Gazetesi (Onuncu Yıl Özel Sayı)

            Gazetenin yönetildiği ve basıldığı “Işık Matbaası”, 21.06.1941 tarihinde isim değişikliği ile “Yeşilgiresun Matbaası” adını aldı. Matbaada her çeşit baskı ve cilt işleri yapılıyordu. “Yeşilgiresun Gazetesi”nin yayını da aksatılmadan sürdürülüyordu.    

            1944 yılında aylık sanat sayfası düzenlendi. 1946 yılından sonra, sanat sayfası gazeteden ayrı basılarak edebiyat ilavesi haline getirildi. Sanat ve edebiyat sayfalarında Fahir ONGER, Oktay AKBAL, Naim TİRALİ, Ali Avni ÖNEŞ, Sabih ŞENDİL… gibi tanınmış imzaların yer aldığı görülür. Ali Avni ÖNEŞ gazetenin yazı işleri müdürü, aynı zamanda yönetmenidir.

            Gazete, isim yapmış yazarlarının oluşturduğu kadrosuyla ününü il sınırları dışına taşırdı. Haftalık yayınlarını 1950 yılına kadar başarıyla sürdürdü. Topladığı geniş okur kitlesiyle gazetenin tirajı bini buluyordu.

            14.05.1974 tarihinde Hasan ÖĞÜTÇÜ matbaayı Naci ÇİMŞİT’ten satın aldı. Gazete yine “Yeşilgiresun” adıyla, 29.10.1975 tarihinde sekiz sütun üzerinden dört sayfa olarak günlük yayına başladı. Sahibi Hasan ÖĞÜTÇÜ’dür. Avukat Kerim AKPINAR yazı işleri müdürüdür. Kerim AKPINAR’ın askere gitmesiyle boşalan yazı işleri müdürlüğünü 30.06.1976 tarihinde Hasan ÖĞÜTÇÜ üslendi. 14.07.1976 tarihinde gazetenin sahibi Aygüzen ÖĞÜTÇÜ oldu.

 

            Hasan ÖĞÜTÇÜ

 

            Önceki yıllarda olduğu gibi “Damla”, “Fikir Meydanı”, “Öykü”, “Günün Konusu”, “Yaşamdan Gözlem”, “İstanbul Mektupları”, “Sizin Köşeniz”, “Araştırma- İnceleme” köşe başlıklarıyla genç kalemlere yer verildi. Köşelerde ilin sorunlarına değiniliyordu. Kültür yazıları da ağırlık kazandı.

Yeşilgiresun Gazetesi  (12 Mayıs 1976)   

Ayrıca gazetenin üç sayfası amatör ve profesyonel spor dallarında yapılan müsabakalara ve haberlere ayrılaraksporseverlere hizmet verdi. Bu da özellikle amatör spor kulüplerinebüyük katkı sağladı.

Yeşilgiresun Gazetesi  (….…….. 1976)      

             “Işık Matbaası”nın kurulduğu yıllarda düzenlenen tarihsel “Duvar Albümü”nün bulunduğu idare odası, geçmiş değerleri yansıtan bir fotoğraf galerisi gibiydi. “Duvar Albümü” eski Giresun manzaraları, geçmişin isim yapmış kalemleri ve Giresun için uğraş verenlerin fotoğraflarını içeriyordu. Matbaa 1987’de aynı cadde güzergâhındaki yeni binasına taşındı. “Duvar Albümü” dağıldı. Düzenlenen özel albümlerle eski fotoğraflar muhafaza edilmektedir.

            Hasan ÖĞÜTÇÜ oğlu Avni ÖĞÜTÇÜ ile. Arkada Duvar Albümünden bir kesit.

            Yeni binaya taşınma hazırlıkları sırasında bir el pedalı ile 57X82 tipo düz baskı makinesi (Milli Hükümet’in baskı işlerinin yapıldığı makine) satıldı. Yeni alınan Frankenthal 57X82 otomatik tipo düz baskı makinesi ile bir otomatik bıçak yeni binaya monte edildi. 2002 yılı başlarında Heildelberg marka 1982 model 32X46 cm ebatlı tek renk geto serisi ofset baskı makinesi alındı. 2004 yılı Ocak ayında alınan “Original Heildelberg” baskı makinesiyle ofset baskıya geçildi. 20.01.2004 tarih ve 8568 sayılı gazete, ofset baskı tekniğiyle 52X72 cm ebatlı çıkarıldı.      

            1976 yılından bu yana gazetenin sahibi AygüzenÖĞÜTÇÜ’dür., Yazı işleri müdürlüğünü 12.06.2015 tarihinde vefatına kadar Hasan ÖĞÜTÇÜ yürütmüştür. Bu tarihten itibaren Ahmet ÖĞÜTÇÜ yazı işleri müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Genel yayın yönetmeni Egemen ÖĞÜTÇÜ’dür. Zengin yazar ve muhabir kadrosuyla gazete günlük yayınını sürdürmektedir.