• 12 Temmuz 2013, Cuma 9:06
İsaÇolaker

İsa Çolaker

ŞEHİR YÜZLÜ İNSANLAR
 Giresun ,Karadeniz 'in derin ve nezih kenti. Memleketim benim . Her şehre mührünü vuran , şehir yüzlü insanlar vardır . Onlar , şehrin tarihi ve ontolojik yüzü olurlar . Onları bilmek , yazmak ,okumak ,hissetmek bizim görevimizdir. Giresun ' un şehir yüzlü insanlarını tespit ederken epey zorlandım . Benim seçtiğim insanlar tamamen bana özel ve öznel bir seçimle ortaya çıkmıştır . Başka bir yazar ve değerlendirmeci , değişik şartlarda , yeni bir entelektüel gurubu oluşturabilir ve benim de buna saygım olur . Şehir yüzlü Giresunluları seçerken tamamen okumalarıma göre hareket ettim , başka bir saik yoktur . Şehre imzasını atan ve o kenti tarihe tanık hale getiren insanlarımız , eserleriyle ve yaptıkları manevî çalışmalarla zaten tarihe kalmışlardır . Ben de tarihe ve kente başarılarıyla soluk katan bu şehir yüzlü insanları , size anlatmaya ve yorumlamaya çalışacağım.
Öncelikle kentimizin tarihsel sanat geçmişinden ve entelektüellerinden başlayalım . Sanat ve edebiyat dünyasına bir çok isim kazandıran kentimizin canlı bir kültürel geçmişi vardır .  Bunlardan ilki Avnî Efendi dir .Göreleli olan şairimiz soluklu divan metinleriyle bilinir .Klasik şiirimizin tüm özellikleri görülen şiirlerinde sufî bir hava vardır . Memleketimizin iki divan şairinden biridir : “ Vatan-ı aslîden hicret buyurdum / Diyar-ı gurbete yolum çevirdim /  Nasibim Aydın ilinde verildi / Sığacak Kal'asımev'a görüldü.” diyerek , bir dönem Aydın ' da yaşadığını da anlatmıştır. İkinci şairimiz Abdî ' de Şebinkarahisarlıdır . 19.yüzyılda yaşayan Abdî, milliyetçi ve sosyal şiirleriyle ünlüdür :” Lanet ana kim çalışa Türkün idbarına (alçalmasına ) / Biganelerin tarzına gittik ne kazandık / Bir taş mı kodun kûşe-i dîvarına Türkün / Kim aldı acep kabze-i teshire bu mülkü.” Türklük Manzumesi adlı şiirinden aldığımız dizeler dönemine göre oldukça yeni milliyetçi mefkureler içerir . Divanı da bulunan şair yaşamını İstanbul'da sürdürmüştür . Eski edebiyatımızın bu iki şairinden sonra , edebiyat aleminde yer tutan başka üstatlara bakalım .
Şehrimize kimlik kazandıran değerli yazarlarımızı anlatırken , tarihsel sıralamadan ziyade ; şehre yaptıkları manevi ve fikri katkıya önem vermeye dikkat ettim . Çocukluğumdan beri efsane kişiliğini duyduğum bohem yazarımız Can Akengin ' den bahsedelim . Giresun yerel basınına dergi yoluyla katkı yapan Can Akengin , tiyatro da yapmıştır . Epey  bir  süre burada yaşayan Akengin ,Alucra-Şebinkarahisar 'a da misafir olmuştur . Burada da edebi etkinliklerine devam eden şair , şiirlerinde sade ve basit bir dil kullanmıştır. Onu en sevdiğim dizeleriyle hatırlayalım : “Yalınım , yok planım / Salt gülmektir yalanım / Ün , anıt elin olsun ; / Ben falanım , filanım.” Tam bir Orhan Veli dizeleri çağrışımı…Giresun kültür camiasında pek bilinmeyen ve Ankara ' da yaşamını sürdürmüş başka bir şiir erbabı hemşerimize geçelim .Ergün Günçe .Kısacık ömrüne manalı şiirler sığdırmış bir Giresun evladı şairimizdir . Günçe şiirleri de sade ve içsel manalarla doludur . Kendisi de bir erken ölümle hayata veda eden şairimiz ,“Genç Ölmek “ başlıklı şiirinde sanki kendini anlatır : “Ay mıdır kar mıdır pencerede / Boğulmuş çocukları martılara taşıyan / Kara köpek karşı kıyıda uluyor /Bence o çocuk öyle gülmemeli .” Genç ölümüne itiraz eden şair ; boğulmuş çocukları martılara taşıyan diyerek onların ölümünü sert bir dille anlatır .
Şehir yüzlü Giresunlular içinde bir aile de vardır. Hasan Ali Yücel ve oğlu Can Yücel , eğitimci bir baba ve şair bir evlat . Nam-ı diğer Can Baba . Şiirlerinde aşkın ve sevginin zirvesini anlatan Can Yücel , günümüzün en çok okunan şairleri arasındadır .Sıkı solcu olan Can Yücel , politik şiirinin yanında aşk adamı olarak da bilinir .66 Sone (W. Shakespeare) çevirisi bir şiirle onu yâd edelim : “Vazgeçtim bu dünyadan tek ölüm paklar beni, / Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez. /Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini, / Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz,” Sanatçı kaynağımız Göreleli bir şairle devam edelim . Bir çok sanatçı çıkarmış bir aile Eyüboğlu sülalesi ve onun yiğit evladı Bedri Rahmi usta . Bedri Rahmi şiirleri Anadolu motifleriyle doludur ve resme yakın şiirlerdir. Kendisi de ressam olan ustanın ,en sevdiğim dizelerinden birisini alıntılıyorum .”Bir Dilim Deniz “adlı şiirinde  deniz resmi çizen usta , sanki Giresunluların deniz aşkını anlatmış . Bana öyle geliyor :”yaz aşı deniz aşı / denizdir her işin başı / denizle başlamalı her şey / denizle bitmeli / kelleyi koltuğa almalı / dibi görünen denizlere gitmeli .” Denizi en iyi anlatan dizeler sanırım. Çok da sahici .
Şehrimizin kültür adamlarını konuşurken yazarlarımızı da bir köşede bırakmak olmaz . Kültür adamlarımızın yazı ayağı bir yandan Giresun da , diğer yandan İstanbul gibi büyük kentlerdedir . Onun için burada konuşacağımız romancı , hikayeci veya yazarlarımızın Giresunla ilgili bağlantılarını doğum yeri ve ailesiyle sınırlamadık . Onları ilimizden göç etmiş olsalar bile şehrin bize emanetleri olarak algıladık ve yazımıza paydaş yaptık . Eleştiri edebiyatımızın önemli simalarından birisi olan Fethi Naci de bunlardan biridir . Üniversite kürsülerinde en çok yararlandığım tenkitçilerimizden olan Fethi Naci de memleketimizin edebiyat alemine hediyelerinden biridir . Eleştiri Günlüğü ve Yüz Yılın 100 Türk Romanı vb. eserleri bulunan usta yazarımız , sol eleştirinin duayeni olarak bilinir . Teorik edebiyat eserleriyle bilinen usta hala eleştiride bir numaradır . Yazı ve romanlarıyla bilinen diğer bir Giresunlu kişilik de Emine Şenlikoğlu 'dur. Derelili olan kadın yazar ve romancımız , İslamcı camianın güçlü ve okunan yazarlarındandır . Bize Nasıl Kıydınız , Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar adlı çalışmaları çok ünlüdür . İslamcı kesimlerde çok tanınan Mektup dergisi onun yazı ocağı durumundadır . Şehrimizin yüzü olan yazarlarımızın fikri doluluğu ve yayın çokluğu dikkatinizi çekmiştir. Aslen Şebinkarahisarlı bir aileden gelen Kemal Tahir usta da memleketimizin yüz akı yazarlarımızdandır . Devlet Ana , Kurt Kanunu gibi romanlarıyla ünlü yazarımız Osmanlı ve medeniyetine yerli bir gözle ve soldan bakmayı denemiştir . Yerli sol kavramını yazılarında teorik temellere oturtmaya çalışmış vicdanlı bir aydınımızdır .
Giresunumuzun kısa hikayeleriyle ünlü bir edebiyat siması da , Naim Tirali ' dir. Ona Yeşil Giresun 'un Sait Faik 'i diyorum . Hakkında edebiyat ödülü de konan usta , kısa hikayeleriyle basit insan yaşamlarını , başarılı bir şekilde anlatıya taşımıştır . Yirmi Beş Kuruşa Amerika , Park gibi bilinen öykü kitapları vardır . Memleketimizin düşünce yazarı kategorisi de güçlüdür . Giresun yerelinde fazla konuşulmayan ama , aydın camiasının hakkını teslim ettiği değer İdris Küçükömer de hemşehrimizdir. Sol düşüncenin askerle ilişkilerine eleştirel yaklaşan Küçükömer , Düzenin Yabancılaşması eseriyle bilinir. Eğitim Üretim İçindir adlı çalışmasıyla 68 kuşağının öncüsü olan Harun Karadeniz de Alucralı yazarımızdır. Çizgileriyle sanata yön veren hemşerilerimiz rahmetli Aydın Aliustaoğlu ( babamın kadim dostudur ) ; Mehmet Çağçağ , Derya Sayın halen çizmeye devam eden karikatüristlerimizdir. Fotoğraflarıyla yaşamı diri tutan Ara Güler de Şebinkarahisarlı usta bir fotoğraf sanatçımızdır . Yakın zamanda fotoğraflarından oluşan bir kataloğu yayınlanmıştır .
Kültürün yer altında neşet eden unsurları da vardır . Cemil Meriç , kültürün bir ayağının da yer altında olduğunu söyler . Doğrudur . Ecdadımız epey din adamı , meşayıh ve evliyalar da yetiştirmiştir. Bunlar ,Karadenizin yurt tutulmasına ve İslamlaşıp Türkleşmesine de katkı yapmış kişiliklerdir . Yakın dönemden başlarsak ;Milli mücadele hocası dediğimiz Kurdoğlu Hacı Hafız Mustafa Zeki Efendi , Şeyhülislam Karahisarlı İbrahim Efendi , Yakup Halife , Seyyid Vakkas ,Şeyh İdris bunlardan bazılarıdır. Bir ilçemize adını veren Pir Aziz ve Şey İdris Efendiyi öz bir şekilde değerlendirelim . Hakkında Mevlana-Şems dostluğu benzeri bir çok menkıbe bulunan Pir Aziz-Şeyh İdris ikilisi ulu bir tarikat ve İslam büyüğü olarak kayıtlara geçmiş ve yöremizin İslamlaşmasında bir çok katkı yapmış kişiliklerdir . Bugün türbeleri bir çok Giresunlu tarafından ziyaret edilmektedir . Şehrin manevi cephesini temsil eden bu üstatlardan sonra , kentin bir de musiki değerlerine bakalım.
Tarihsel bir kemençe üstadı olarak çok sevdiğim Piçoğlu Osman 'dan başlayalım . Atma türküleri ve kemençe çalmada usta olan sanatçımız , tam bir Karadeniz uşağıdır . Tabiî dili ve söyleyişiyle çok güzel dizeler kaleme almıştır .Bizim düğünlerimizde kavgasız olmaz ! Ustaya böyle bir kavgayı sorarlar… Cevabı ozancadır : “ Espiyenin üstünde / Bulutlar dönüyordu / Siz şapka soruyorsunuz / El beni vuruyordu.” Cevabı böyle samimi ustaya rahmetler olsun . Alucralı sanatçılarımızdan Ozan Arif , ülkücü protest sanatçımız olarak politik şiirleriyle ünlüdür . Halk edebiyatı tarzındaki sosyal içerikli politik dizeleri bulunan sanatçımız , doğumunu ve aidiyetini açık dizelerle şöyle anlatır : “ Tevellüt , kırk dokuz , adım Ariftir, / Soyadım kütükte Şirin bilinir / Giresun , Alucra , Hapu köyünden / Soyumu sopumu sorun bilinir.” Teoman da Alucralı müzisyenlerimizdendir .
Giresunun resim ve musikiyle ilişkisini hep denize ve onun sonsuz soyut anlamına bağlamışımdır . Ne kadar denizi yaşarsan , o kadar resim ve musiki yaparsın diyesim geliyor … Bu düşüncelerimden hareketle resim sanatımızdaki Giresunlu ustalara bakalım . Yukarıda Bedri Rahmi Eyüboğlu ' ndan söz etmiştik . Gravürde Asım işler , soyut resimde Burhan Uygur , resim öğretmeni Hamit Görele gibi şahıslar memleketimizin sanat fedaileri olmuşlardır . Ressamlarımızın resimlerini internet sergi ortamında görebilirsiniz . Şehir yüzlü insanlarımızı anlattığım yazımı , Bedri Rahmi Eyüboğlu 'nun güzel aşk dizeleriyle sonlandıralım : “Karadutum, çatal karam, çingenem / Nar tanem, nur tanem, bir tanem / Ağaç isem dalımsın salkım saçak  / Petek isem balımsın a gülüm / Günahımsın, vebalimsin.” Şehir yüzlü insanlarımıza ve sonrasında bu kıymete sahip olmaya çalışan yeni güzel yüzlere selam olsun . Yeşil Giresun , sen her şeye layıksın .
* ”Geçmişten Günümüze Giresunlu Simalar” , Ayhan Yüksel- Okan Yeşilot.
Günün sözü : “Hurma sizin halanızdır .” Hadis.

MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yukarı çık