21 Şubat 2018 Çarşamba

Katı atık toprağı inceleniyor

TERCÜMAN ALIMI

T.C. GİRESUN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

19 Ekim 2017 Perşembe 08:59
Bu haber 1022 kez okundu
TERCÜMAN ALIMI
 SAYI: 2017/928 Muh. 12/10/2017
Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince; 2018 takvim yılıiçin; Ceza Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıklarınca; İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Flamenkçe, Gürcüce, Rusca, Kürtçe, Farsça, Osmanlıca ve İşaret Dili alanlarında tercümana ihtiyaç duyulduğu görülmüştür.
LİSTEYE KABUL ŞARTLARI;
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
b)Başvuru tarihinde fiili ehliyete sahip olması,
c)En az ilkokul mezunu olması,
d)Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
e)Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar,12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet,irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanmak, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarındanhükümlü olmaması, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
d)Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,
e)Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi,
f)Başka bir komisyonun listesinekayıtlı olmaması,
BAŞVURU USULÜ:
a) Tercüman listelerine kaydolmak isteyenlerin her yıl 15-30 Ekim tarihleri arasında Komisyona veya Komisyona gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle başvurmaları gerekir. Bu tarihten sonra Komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
b) Başvurular, Komisyona bizzat veya UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden yapabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.
c) Başvuru dilekçesinde ayrıca bilirkişiye ait banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.
BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:
a) T.C kimlik numarası beyanı,
b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin bulunmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
d)1 adet vesikalık fotoğraf,
e)Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
f) Başvuru dilekçesinde ayrıca bilirkişiye ait banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.
Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin 15-31 Ekim 2017 tarihleri arasında Giresun Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına ya da Komisyona gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle başvurması, bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçelerin değerlendirmeye alınmayacağı, bilirkişi listesine kabul edilenlerin listesinin yemin tarihinden öncewww.giresun.adalet.gov.tr adresinde yayımlanacağı, listeye kabul edilenlerin yemin için15/11/2017 tarihinde saat 14:00 da Giresun Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonunda hazır bulunmaları ilan olunur.12/10/2017
 
Mehmet DEMİR                  Abdurrahim ALAN                Mahmut KOCACIK         Nurgül AKBAY 
  Başkan95108                      Üye 39675                               Üye 165865                  Yazı İşl.Md.63705

    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
e-gazete
  • Yeşilgiresun Gazetesi - 18 Aralık 2012 Manşeti
ARŞİV