MALZEME SATIN ALINACAKTIR

KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKE ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME SATIN ALINACAKTIR GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

MALZEME SATIN ALINACAKTIR

KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKE ÇALIŞMALARINDA 
KULLANILMAK ÜZERE MALZEME SATIN ALINACAKTIR
GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüzce şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarında yapılacak yeni kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke çalışmalarında kullanılmak üzere malzeme alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :2019/474108
1-İdarenin
a) Adresi    :HACIMIKTAT MAH. ALPASLAN CAD. 1 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası    :444 40 28 - 4542162651
c) Elektronik Posta Adresi    :hesap@giresun.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    :6 KALEM MALZEME ALIMI İŞİ
     Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri    :Tüm malzemeler İdarenin Giresun Belediyesi sınırları içerisindeki deposuna veya bu sınırlar içerisinde göstereceği yere yapılacaktır. Nakliye, satıcı tarafından yapılacak ve bedeli teklif fiyata dahil olacaktır
c) Teslim tarihi    :Tüm malzemeler İdarenin Giresun Belediyesi sınırları içerisindeki deposuna veya bu sınırlar içerisinde göstereceği yere yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :Şeyhkeramettin Mh. Laçin Sk. No:28 Kat:4 Giresun Belediyesi Ek Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati    :30.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a-Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b-Adayın ve İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c- Adayın ve İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi yada  teknolojik ürün deneyim belgesi
ç- Adayın ve İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d- Adayın veya isteklinin alımı konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya İmalatçı Olduğunu Gösteren Belgeler
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kabulü uygun görülmeyen malzemeler, Ambara teslim edilmiş olsa dahi en fazla 15 (onbeş) gün içerisinde idare Ambarından alınacaktır. Alınmaması halinde ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli işlemler yapılacak olup, idare sorumlu olmayacaktır.
Garanti süresi içinde malzemelerde, ambar teslimi yapılmış olsa dahi, imalat hatası tespit edilen malzemeler 1 ( ay ) içinde yenileriyle değiştirileceğini, yüklenici firma sözleşme gereği bu ihaleye girmekle garanti etmiş sayılır.
Tüm tamir işlerinden
Kusurlu ekipmanın bir ay içinde yerine konması
Bakım için gerekli olan yedek parçaların sağlanması
Tamir işi için gereken tüm işçilik hizmetleri. yüklenici sorumludur
4.3.3. Alım konusu ile ilgili imalat yeterlik belgesi:
a-Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b-Adayın ve İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c- Adayın ve İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi yada  teknolojik ürün deneyim belgesi
ç- Adayın ve İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d- Adayın veya isteklinin alımı konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya İmalatçı Olduğunu Gösteren Belgeler

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şeyhkeramettin Mh. Laçin Sk. No:28 Kat:3 Giresun Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN 2019/414-70

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

yukarı çık