KIYAFET VE EKİPMAN ALIMI

2019 YILI SÜREKLİ İŞÇİ VE EVDE SAĞLIK BİRİMİ PERSONELLERİNE KIYAFET VE EKİPMAN ALIMI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

KIYAFET  VE EKİPMAN ALIMI

2019 yılı Sürekli İşçi ve Evde Sağlık Birimi Personellerine Kıyafet ve Ekipman Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası    : 2019/40309
1-İdarenin
a) Adresi    : Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası    : 4542602000 - 4542602055
c) Elektronik Posta Adresi    : giresun.idariis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı    : 8 Kısım (72 Kalem) 2019 yılı Sürekli İşçi ve Evde Sağlık Birimi Personellerine Kıyafet ve Ekipman Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri    : İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Başkanlıklar ve İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1-ALUCRA İLÇE DEVLET HASTANESİ 2-BULANCAK DEVLET HASTANESİ 3-DERELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ 4-DR. ALİ MENEKŞE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ 5-ESPİYE DEVLET HASTANESİ , 6-GİRESUN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ, 7-GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 8-GÖRELE OPR. DR. ERGUN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ 9-GRÜ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH 10-GRÜ PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR EAH 11-ŞEBİNKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ 12-TİREBOLU DEVLET HASTANESİ 13-YAĞLIDERE DH hastaneleri ilgili birimlerine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi    :. Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin her birine ihtiyaçların birimlere dağıtım listesine uygun olarak ayrı teslimat sağlanacak ve teslimat yapılan ilgili sağlık tesisine fatura kesilecektir. Yüklenici sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olup, işin süresi 280 (ikiyüzseksen) takvim günüdür. İhale konusu malzemeler işe başlama tarihinden sonra ilgili sağlık tesislerinin istedikleri miktarlarda sözleşme süresi içerisinde ihtiyacına binaen yükleniciye sipariş geçilen miktarda teslimat yapılacaktır. Sipariş edilen mal 30 (otuz) takvim günü içinde ilgili Sağlık Tesislerinin Deposuna teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    : Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No: 11 Merkez/GİRESUN)
b) Tarihi ve saati    : 28.02.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif edecek oldukları kısımlara ait kısmı oluşturan her bir malzemeden teknik şartnamede belirtilenler için istenen sayıda, belirtilmeyenler için ise 1 ( bir) adet/litre/kg/çift/takım vs. numuneyi teklif zarfları ile birlikte teklif zarfı içerisine konulmadan istekli tarafından düzenlenen numune teslim tutanağı ile teklif zarfı teslim aşamasında veya öncesinde  sunacaklardır. Numunelerin üzerinde malzemelerin adı, kısım adı ve kısma ait ihale sıra no'su ve isteklinin adı yazılı olacaktır. Eksik bir biçimde numune teslim eden veya hiç numune teslim etmeyen isteklinin teklifi numune teslim etmediği kısım için değerlendirme dışı bırakılacaktır .Kesinleşen İhale kararı bildirim tarihinden itibaren 1 ay içinde alınmayan numulerden idaremiz sorumlu değildir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi (Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No: 11 Merkez/GİRESUN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar: 
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN 2019/30-04

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık