İHALE İLANI

Koçkayası Tabiat Parkı 2 nci Günübirlik Alan ve 2 nci Konaklama Alanı sınırları içerisindeki Kapı Girişi ve İşletmeci Tarafından yapılacak Günübirlik Tesisleri ( Giriş Kontrol Ünitesi, Büfe, Yöresel Satış, Kır Lokantası, Kameriyeler, Piknik Ocak ve Masaları v.b.). Konaklama Tesisleri (Kırevi/Bungalov) işletilmesi işi

İHALE İLANI

İHALE İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü,12.Bölge Müdürlüğü, Giresun Şube Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Koçkayası Tabiat Parkı 2 nci Günübirlik Alan ve 2 nci Konaklama Alanı sınırları içerisindeki Kapı Girişi ve İşletmeci Tarafından yapılacak Günübirlik Tesisleri ( Giriş Kontrol Ünitesi, Büfe, Yöresel Satış, Kır Lokantası, Kameriyeler, Piknik Ocak ve Masaları v.b.). Konaklama Tesisleri (Kırevi/Bungalov) işletilmesi işi 15/05/2020 tarihinde saat 10:30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile ihale edilecektir.
İşin niteliği, yeri-miktarı    Koçkayası Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Giriş Kontrol Ünitesi, Büfe, Yöresel Satış, Kır Lokantası, Kameriyeler, Piknik Ocak ve Masaları, Konaklama Tesisleri (Kırevi/Bungalov)
Muhammen Bedeli Yıllık    
55.173,62 TL. 
Geçici Teminat Tutarı    5.517,36 TL
İhale tarihi ve saati    15/05/2020 tarihinde saat 10:30’da
İhalenin yapılacağı yer    Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 12. Bölge Müdürlüğü Toplantı/İhale Salonu(RİZE’ de)
İhale dokümanlarının görülebileceği veya satın alınabileceği yer    
Tarım ve Orman Bakanlığı 12.Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü ‘nde 100,00 TL karşılığında satın alınabilir.

İhale Usulü    2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü.
İhaleye Katılacak isteklilerden İstenecek Belgeler
İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek.(Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)
Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
Bu iş için 165.520,86 (Yüzatmışbeşbin Beşyüzyirmi Türk Lirası, Seksenaltı Kuruş) tutarına veya Muhammen Bedelin 3(üç) katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.  Yukarıda belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.)
Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;
    a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
    b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek. 
    c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel     kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi     vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve     görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. 
    a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetlerden birisini en az 4 (dört) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:
•    Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı konaklamaya yönelik turizm işletme belgesi (otel, motel, pansiyon, apart veya kamp alanı) işletmeciliği , 
•     Milli Park veya Tabiat Parklarında işletmecilik faaliyetleri 
b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
    c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
    ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
    d)  İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
    e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.
        
İmza sirküleri vermek. İsteklinin;
    a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.
     b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
     c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. 

İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.  

İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. 

İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması.

İdare adına alınmış (muhammen bedelin) 'u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.

Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. 
İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce veya idarece onaylanmış örneklerini vermeleri zorunludur.
İLAN OLUNUR.

                                    

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

yukarı çık