İHALE İLANI

T.C. BULANCAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/4 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İHALE İLANI
  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 9:11
 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İli, Bulancak İlçesi, Bahçelievler Mah.297 Ada, 138 Parsel,1.kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken, kuzey taraftadır.Mutfak,oturma odası,iki yatak odası,holü,balkonu ile WC ve banyosu bulunmaktadır.oda döşemeleri lambiri kaplama,içerisi sıvalıdır.sobalıdır.Mutfak dolabı bulunmaktadır.
Kıymeti : 110.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 10/10/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 06/11/2018 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : BULANCAK SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İli, Bulancak İlçesi,Bahçelievler mah.297 Ada, 138 Parsel,1.kat , 3 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken,Güney taraftadır.Mutfak,oturma odası,iki yatak odası,holü,balkonu ile WC ve banyosu bulunmaktadır.oda döşemeleri lambiri kaplama,içerisi sıvalıdır.sobalıdır.Mutfak dolabı bulunmaktadır.
Kıymeti : 105.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 10/10/2018 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 06/11/2018 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : BULANCAK SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İli, Bulancak İlçesi,Bahçelievler Mah.297 Ada, 138 Parsel, Zemin,1 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken,Güney taraftadır.Mutfak,oturma odası,iki yatak odası,holü,balkonu ile WC ve banyosu bulunmaktadır.oda döşemeleri lambiri kaplama,içerisi sıvalıdır.sobalıdır.Mutfak dolabı bulunmaktadır.
Kıymeti : 80.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 10/10/2018 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 06/11/2018 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : BULANCAK SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İli, Bulancak İlçesi,Bahçelievler Mah.297 Ada, 137 Parsel, Zemin, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Depo, kullanım alanı 20m2 dir.kaba inşaat halindedir.Batı cephesi açık olup diğer cephesi bitişiktir.
Kıymeti : 24.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 10/10/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 06/11/2018 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : BULANCAK SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İli, Bulancak İlçesi,Bahçelievler Mah. 297 Ada, 137 Parsel,Zemin, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Dükkan, kullanımalanı 15m2 dir.kaba inşaat halindedir.kuzey cephesi açık olup diğer cephesi bitişiktir.
Kıymeti : 32.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 10/10/2018 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 06/11/2018 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : BULANCAK SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İli, Bulancak İlçesi,Bahçelievler Mah. 297 Ada, 137 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken,Güney taraftadır.Mutfak,oturma odası,yatak odası,holü ile WC ve banyosu bulunmaktadır. Mesken Kaba inşaat halindedir.güney ve batı cephesi açık diğer cepheler bitişiktir.
Kıymeti : 40.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 10/10/2018 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 06/11/2018 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : BULANCAK SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İli, Bulancak İlçesi,Bahçelievler Mah.297 Ada, 138 Parsel,2. kat5 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken,Güney taraftadır.Mutfak,oturma odası,iki yatak odası,holü,balkonu ile WC ve banyosu bulunmaktadır.oda döşemeleri lambiri kaplama,içerisi sıvalıdır.sobalıdır.Mutfak dolabı bulunmaktadır.doğu ve güney cephesi açık olup batı ve kuzey cephesi bitişiktir.
Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 10/10/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 06/11/2018 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : BULANCAK SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İli, Bulancak İlçesi,Bahçelievler Mah. 297 Ada, 137 Parsel, Zemin, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Dükkan, Kuzey batı tarftadır. Yapı alanı 21m2 dir.kaba inşaat halindedir.kuzey cephesi açık olup diğer cephesi bitişiktir.
Kıymeti : 40.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 10/10/2018 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 06/11/2018 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri : BULANCAK SULH HUKUKMAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Bulancak İlçesi,Bahçelievler Mah. 297 Ada, 137 Parsel, 1. kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken,Mutfak,oturma odası,üç adet yatak odası,holü,balkonu ile WC ve banyosu bulunmaktadır.mesken kaba inşaat halindedir.kuzey,güney ve batı cephesi açık olup diğer cephesi bitişiktir.
Kıymeti : 80.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 10/10/2018 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 06/11/2018 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : BULANCAK SULH HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/07/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık