istanbul escort mp3 indir

17 Ekim 2018 Çarşamba

GÜMÜŞHANESPOR - GİRESUNSPOR

İhale İlanı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ’NDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞI

09 Şubat 2018 Cuma 16:45
Bu haber 1190 kez okundu
İhale İlanı
 GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ’NDEN

TAŞINMAZ MAL SATIŞI

Sıra No

İli/İlçesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Tahmini Bedel (¨)

Geçici Teminatı (¨)

İhale Tarihi

İhale Saati

Açıklama

1

 

 

 

İlimiz Keşap ilçesi Bozkurt mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait Özel İdare Hizmet binası ve bahçe arsasının satışı

 

19

9

578,00 m²

¨1.250.000,00

¨37.500,00

23.02.2018

10.00

Taşınmaz satışı.

2

 

İlimiz Bulancak ilçesi, İhsaniye mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait avlusu ve garajı olan ev arsasının satışı

 

5

2

352,38 m²

¨2.810.000,00

¨84.300,00

23.02.2018

10.15

 

 

3

 

İlimiz Güce ilçesi, Güce mahallesinde, mülkiyeti İl Özel İdaremize ait 6 katlı Özel İdare Hizmet binası ve arsasının satışı

 

 

1010

811,00 m²

¨1.500.000,00

¨45.000,00

23.02.2018

10.30

4

 

İlimiz Dereli ilçesi Sütlüce mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait 3 katlı Özel İdare Hizmet binası ve lojman arsasının satışı

 

 

798

220,50 m²

¨500.000,00

¨15.000,00

23.02.2018

10.45

5

 

İlimiz Merkez ilçesi Hacısiyam mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait 6 katlı Özel İdare Hizmet binasının satışı

 

393

302

516,03 m²

¨2.700.000,00

¨81.000,00

23.02.2018

11.00

6

 

İlimiz Merkez ilçesi, Osmaniye mahallesinde, mülkiyeti İdaremize ait 3 katlı Özel İdare Hizmet binası ve bahçe arsasının satışı

 

197

72

555,62 m²

¨1.500,000,00

¨45.000,00

23.02.2018

11.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

İli/İlçesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü(m²)

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Açıklama

 

7

 

 

 

İlimiz Bulancak ilçesi Yalıköy köyünde, Belediye İmar Plannda Turistik Tesis Alanı içerisinde kalan alan.

 

114

6

5.489.22 m²

¨14.000.000,00

¨420.000

23.02.2018

11.30

Taşınmaz satışı.

8

 

İlimiz Merkez Aksu mah.kargir ev ve kumsal tarla.

 

440

2          

4,909,00  m²

¨10.000.000,00

¨300.000

23.02.2018

11.45

9

 

İlimiz Merkez Aksu mah. Fındık bahçesi.

 

441       

2

1.051,00 m²

¨3.000.000,00

¨90.000

23.02.2018

12.00

10

 

İlimiz Şebinkarahisar ilçesi Müftü mah.kargir bina ve arsa vasıflı taşınmaz.

 

134

12

7.239,47 m²

¨2.500.000,00

¨75.000

23.02.2018

13.00

11

 

İlimiz Alucra ilçesi Mesudiye mah. tarla vasıflı taşınmaz.

 

101     

46

2,338,25 m²

¨1.000.000,00

¨30.000

23.02.2018

13.15

 

12

 

 

İlimiz Alucra İlçesi Mesudiye Mah.

Kargir 6 katlı bina ve arsa vasıflı  taşınmaz.

 

112

25

455,47 m²

¨1.500.000,00

¨45.000

23.02.2018

13.30

13

 

İlimiz Merkez Çavuşoğlu Köyü tarla vasıflı taşınmaz.

.

114

19

8.577,76 m²

¨1.000.000,00

¨30.000

23.02.2018

13.45

14

 

 

 

İlimiz Şebinkarahisar İlçesi Tamzara Mah. taşınmaz.

 

655

5

150,56 m²

¨70.000,00

¨2.100

23.02.2018

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

İli/İlçesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü(m²)

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Açıklama

15

İlimiz Merkez Aksu Mah.kargir bina

 

486

2

612,20 m²

¨250.000,00

¨7.500,00

23.02.2018

14.15

Taşınmaz satışı

16

İlimiz Merkez Çavuşoğlu Köyü tarla ve fındık bahçesi vasıflı taşınmaz.

 

114

52

1.134,56 m²

¨70.000,00

¨2.100,00

23.02.2018

14.30

17

İlimiz Merkez Çavuşoğlu Köyü tarla vasıflı taşınmaz.

 

114

54

262,42 m²

¨16.000,00

¨480,00

23.02.2018

14.45

18

İlimiz Keşap İlçesi Dokuztepe Köyü  çalılık vasıflı taşınmaz.

 

111

2

631,21 m²

¨10.000,00

¨300,00

23.02.2018

15.00

19

İlimiz Keşap İlçesi Dokuztepe Köyü çalılık vasıflı taşınmaz.

 

111

17

1,098,83 m²

¨10.000,00

¨300,00

23.02.2018

15.15

20

İlimiz Keşap İlçesi Dokuztepe Köyü çalılık vasıflı taşınmaz.

 

111

1

741,04 m²

¨10.000,00

¨300,00

23.02.2018

15.30

21

İlimiz Keşap İlçesi Dokuztepe Köyü fındık bahçesi vasıflı taşınmaz.

 

111

11

239,76 m²

¨25.000,00

¨750,00

23.02.2018

15.45

22

Yağlıdere İlçesi Mrk..Mah.dükkan, kargir ev arsa vasıflı taşınmaz

 

204

1

32,75 m²

¨25.000,00

¨750,00

23.02.2018

16.00

23

İlimiz Bulancak İlçesi Saraçlı Mah. fındık bahçesi vasıflı taşınmaz.

 

915

37

110.23 m²

¨40.000,00

¨1.200,00

23.02.2018

16.15

24

İlimiz Bulancak İlçesi Saraçlı Mah. fındık bahçesi vasıflı taşınmaz.

 

914

24

516,08 m²

¨52.000,00

¨1.560,00

23.02.2018

16.30

25

İlimiz Bulancak İlçesi Saraçlı Mah. fındık bahçesi vasıflı taşınmaz.

 

914

13

356,84 m²

¨40.000,00

¨1.200,00

23.02.2018

16.45

26

Merkez Aksu Mah.trafo ve arsa vasıflı taşınmaz.

 

1.498

1

206,03 m²

¨350.000,00

¨10.500,00

23.02.2018

17.00

27

İlimiz Bulancak İlçesi Aydındere Mah.arsa vasıflı  taşınmaz..

 

106

5

1.206,03  m²

¨20.000,00

¨600,00

23.02.2018

17.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-    Yukarıda niteliği ve bulunduğu yeri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Yasanın 35/a Maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.

2-    İhale Giresun İl Özel İdaresi Valilik Makamı veya Genel Sekreterlik Makamında 1. maddede belirtilen usul ile yukarıda gösterilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

3-    İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

 

·         Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

·         Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

·         Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri

·         Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya  vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.

4-     İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Giresun İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.  

5-    Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgelere ait her türlü vergi, resim, harç v.s giderleri  ihaleyi alana aittir.

6-    Taşınmaz mal bedeli ihale tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir ay) içinde ödenecektir.

7-     Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son kesin teklif olarak kabul edilir.

8-     Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9-    İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 İhale ilanı http://www.giresunozelidare.gov.tr adresinde görülebilir.

 

    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
e-gazete
  • Yeşilgiresun Gazetesi - 18 Aralık 2012 Manşeti
ARŞİV